Quy định mới nhất về tách thửa, chuyển từ đất nông nghiệp thành đất ở tại Khánh Hoà

Tỉnh Khánh Hòa vừa sửa đổi, bãi bỏ các quy định từng gây khó, gây [...]