Thiệt hại kinh tế rất lớn nếu chậm tiến độ đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ

Nếu không đảm bảo tiến độ công trình truyền tải, dẫn tới chủ đầu tư nhà máy không thể hoàn thành công nhận vận hành thương mại (COD) các tuabin gió trước ngày 31/12/2025, EVN có thể sẽ phải trả cho chủ đầu tư khoảng 325.031 USD/ngày…

Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN và UBND tỉnh Quảng Nam vừa có buổi làm việc về những khó khăn, vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của dự án đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ để tìm giải pháp đảm bảo tiến độ dự án này.

Công trình đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ được xây dựng nhằm truyền tải công suất từ Nhà máy Điện gió Monsoon (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam. Việc mua điện từ nhà máy này được triển khai theo biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào.

Dự án đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) có quy mô xây dựng khoảng 44,2 km đường dây 2 mạch 500kV từ biên giới Việt Nam – Lào đến TBA 500kV Thạnh Mỹ (tỉnh Quảng Nam). Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công vào tháng 10/2023 và hoàn thành vào tháng 10/2024.

Tại văn bản số 1104/TTg-NN ngày 21/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đối với hơn 15,35 ha rừng tự nhiên tại huyện Nam Giang để thực hiện hạng mục móng cột điện của dự án.

Tuy nhiên, cũng theo văn bản 1104, việc cho phép sử dụng tạm đối với hơn 4,25 ha rừng tự nhiên để làm đường tạm và bãi trữ tập kết vật liệu của dự án không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của các hạng mục này cần phải được đồng bộ với nhau, nếu không sẽ không triển khai được các bước tiếp theo như thiết kế, lựa chọn nhà thầu, thi công xây lắp…

Theo Hợp đồng Mua bán điện (PPA) của Dự án Nhà máy Điện gió Monsoon (tại Lào) bán điện về Việt Nam được ký ngày 10/1/2022, trong mọi trường hợp phải đóng điện đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ trước ngày 30/6/2025.

Nếu không đảm bảo tiến độ công trình truyền tải, dẫn tới chủ đầu tư nhà máy không thể hoàn thành công nhận vận hành thương mại (COD) các tuabin gió trước ngày 31/12/2025, EVN có thể sẽ phải trả cho chủ đầu tư khoản tiền tương ứng với sản lượng thiết kế của tuabin gió chưa được COD với giá 6,95 Uscents/kWh; tương đương chi phí 325.031 USD/ngày.

Theo ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN, đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ là dự án thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Nếu dự án không được triển khai đúng tiến độ, thiệt hại kinh tế là rất lớn.

Vì vậy, EVN rất mong lãnh đạo tỉnh Quảng Nam phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là việc chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 4,25 ha rừng tự nhiên để làm đường tạm và bãi trữ tập kết vật liệu của dự án.

Đối với phần diện tích rừng, đất rừng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng, EVN đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện, hỗ trợ đẩy nhanh công tác phê duyệt đối với hạng mục móng cột trong quý I/2023 để hoàn thiện các thủ tục về công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời chỉ đạo các sở ngành, địa phương hỗ trợ đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong quý II/2023.