ĐÈN KHÍ GAS TIỆT TRÙNG QUE CẤY MODEL FLAME 100

 – Điều khiển tắt mở bằng phím trên thiết bị hoặc bằng bàn đạp chân không dây để ngoài tủ