MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG DẠNG ĐỨNG CÓ ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT MODE HS-5SP

 – Di chuyển lên, xuống bằng motor