MÁY LẮC SWING 3D

 – Màn hình LCD hiển thị thông số cài đặt và thông số thực, đồng hồ và chuông báo.