Ống Nghiệm Có Nắp Vặn (Pyrex, 25x150mm)

  • Mã code: 70825-25
  • Kích thước: 25x150mm
  • Dung tích: 55ml
  • Loại có nắp vặn
  • Nhãn hiệu: Pyrex Mỹ