Ống nghiệm không vành (18x150mm, Pyrex)

  • Mã code: 9820-18
  • Dung tích: 26ml
  • Kích thước: 18x150mm
  • Có mark
  • Hãng sản xuất: Pyrex Mỹ
  • Hộp có 72 cái