TỦ ẤM LẠNH LOẠI 1 NGĂN

 – Cửa bên trong bằng kính chịu nhiệt cho phép quan sát trong tủ mà không làm mất nhiệt