TỦ CHỨA HÓA CHẤT CÓ LỌC HẤP THU HÀN QUỐC

 – Tủ được phun chất liệu ABS giúp chống ăn mòn bởi hóa chất