MÁY LẮC ĐA NĂNG (LẮC TRÒN ORBITAL HOẶC NGANG) FTSK 301 HÀN QUỐC

 – Cung cấp tính năng vượt trội khi kết hợp chuyển động theo quỹ đạo tròn và ngang cùng lúc hoặc chỉ một trong hai tại thời điểm tiến hành thao tác ở model FTSK-701CM