PHÒNG SẠCH CHỨA LAF CÂN MẪU NGUYÊN LIỆU

– Màng lọc thô cho phép lọc bỏ bớt hạt bụi & dễ dàng vệ sinh lọc