TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM

 – Cửa có khoang kính chịu nhiệt cho phép quan sát trong tủ